V letech 2006–2008 jsme projektovali vodovod a tlakovou kanalizaci a ČOV pro obec Smilovice pro cca 540 obyvatel ve stupních DUR, DSP a DPS. Obec Smilovice má 6 místních částí: Smilovice, Bratronice, Újezd, Újezdec a Rejšice. Celkem se jednalo o projekt 9 478 m veřejné tlakové kanalizace a 10 373 m veřejného vodovodu včetně domovních přípojek. Rozpočtové náklady na vodovod činily 8,518 mil. Kč bez DPH, na kanalizaci a ČOV 28,9 mil. Kč bez DPH. Projekt byl realizován v období 2010-2014 ve dvou etapách. První etapa byla dokončena v roce 2010 a druhá poté v roce 2014. Na dvou obrázcích se můžete podívat na rozsah projektované vodovodní a kanalizační sítě. Dnes, kdy uplynulo přes deset let od zahájení stavby je vidět z celého projektu pouze čistírna odpadních vod. Na fotografiích můžete vidět čistírnu, která spokojeně čistí splaškové vody z připojené oblasti.

IMG 20210219 161926

IMG 20210219 162101

IMG 20210219 162225

kanalizacevodovod

Zde si můžete ještě poslechnout, jak čistírna krásně bublá: https://youtu.be/OBcyVmord-M

Zaměřujeme se nejen na projektování vodohospodářských staveb, ale také na projekci technické infrastruktury a dopravních staveb. Na další naše projekty se můžete podívat zde: 

https://aquion.cz/sluby/54-projekty-technicke-a-dopravni-infrastruktury/308-iany-rekonstrukce-kanalizace

https://aquion.cz/sluby/57-projekty-dopravnich-staveb/309-vimperk-obnova-technicke-a-dopravni-infrastruktury