Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Obnova dopravní infrastruktury - ulice 1. Máje, Vimperk

Zadavatel:     Město Vimperk - Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Projektant:    Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:         2012

Předmětem části projektové dokumentace k provádění stavby bylo vypracování obnovy povrchů a osvětlení v ulici 1. máje. Celková délka prováděné rekonstrukce byla 781 m. Projekční práce byly koordinovány s projekty teplovodu a rekonstrukcí kanalizace a vodovodu. Obnova povrchu komunikace pro vozidlový provoz byla navržena z jemnozrnného asfaltobetonu. Komunikace pro pěší byla navržena z dlažby v historické části a jemnozrnného asfaltobetonu za hranicí historické části. Projekt obnovy dopravní infrastruktury byl rozdělen na dvě části s celkovým počtem 4 stavebních objektů. Projektové práce byly provedeny v horizontu 6 týdnu.

Projekt rekonstrukce ulice ve Vimperku

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz