Naše hodnoty

Naše nejdůležitější hodnoty jsou komunikace, inovace a odpovědnost:

Komunikace

Úzce spolupracujeme se zákazníky na plnění jejich potřeb. Stále pracujeme na prohlubování našich vztahů s našimi zákazníky, našimi dodavateli a s třetími stranami, které pomáhají zajišťovat naše závazky a rozvíjet firmu. Snažíme se o co nejlepší komunikaci, kdy přednost mají osobní jednání a telefonické hovory.

Inovace

Ve své práci stále přemýšlíme o možnostech zlepšení na všech frontách. Zákazníci od nás očekávají dodávky zboží a služeb vysoké kvality, které pomáhají plnit sny, vize a cíle našich zákazníků a eliminovat jejich problémy. Přispíváme tak k dosažení vysoké produktivity našich zákazníků a k jejich úspěchu.

Odpovědnost

Vůči našim zákazníkům přijímáme dlouhodobý závazek úspěšné spolupráce, dodržujeme své sliby a snažíme se překračovat vysoká očekávání našich zákazníků.

 1. Cílem naší práce je spokojenost zákazníka.
 2. Zákazníkovi pomáháme vyřešit jeho starosti vhodným produktem, řešením nebo radou.
 3. Zajišťujeme dobrou komunikaci se zákazníkem, předání úplných informací a společné nalezení vhodného řešení.
 4. S kolegy, zákazníky a obchodními partnery udržujeme otevřené a férové vztahy
 5. Pracujeme tak, aby naši zákazníci byli s našimi službami spokojeni a vraceli se k nám.
 6. Plníme své závazky k našim zákazníkům tak, aby byly spokojeni.
 7. Pracujeme na plnění požadavků systému řízení firmy a jeho zdokonalování.
 8. Pomáháme chránit, vylepšovat a rozvíjet svoji firmu.
 9. Pracujeme na zdokonalení svých odborných znalostí a schopností tak, abychom mohli nabídnout co nejlepší služby.
 10. Pečujeme o otevřenou komunikaci, spolupráci a dostatečné předávání informací mezi zaměstnanci, interními a externími spolupracovníky ve firmě.
 11. Staráme se o efektivitu činnosti celé firmy. Pracujeme na rozvoji firmy a pomáháme udržovat její konkurenceschopnost tak, abychom zákazníkům poskytovali to nejlepší.
 12. Při práci dodržujeme platné legislativní předpisy a řídíme se politikou jakosti firmy.
 13. Při své práci pomáháme chránit životní prostředí a přírodu.
 14. Při své práci dodržujeme vysoké etické, morální a technické standardy.

6. června 2018

Ing. Lubomír Macek, CSC., MBA
Ředitel