O vzniku názvu firmy

Aquion® je registrovaná obchodní značka společnosti Aquion od roku 1995. Název vymyslel zakladatel, ředitel a jednatel společnosti pan Lubomír Macek při zakládání firmy v roce 1993. Název vznikl vypuštěním l ze slova aquilon, což znamená ve francouzštině severní vítr, který přináší vláhu do suchých krajin. Název Aquion symbolizuje úzké spojení s vodou. Z toho vychází i základní myšlenka naší společnosti „navrhovat a dodávat řešení s ohledem na nenahraditelnou složku našeho života – vodu, tak abychom zaručili maximální spokojenost a užitek zákazníka“.

"Pro nerušený život"

Naše vize "Pro nerušený život" znamená, že se staráme o to, abychom všichni měli nerušený život, aby nám technická, vodohospodářská a dopravní infrastruktura - vodovody, kanalizace, plynovody a další sítě, komunikace a řeky, potoky a vodní díla, dobře fungovala a nemuseli jsme se o funkci technické, vodohospodářské a dopravní infrastruktury starat. Také je naším cílem zabezpečit lidská sídla proti velkým vodám tak, aby našimi sídly a okolo našich nemovitostí tyto vody mohly nerušeně protéci.

Ochranné známky

eVaK®, SiteFlow®, Vodohospodářská můza® jsou registrované ochranné známky společnosti Aquion, s.r.o.

Faster VPK ™, „Dáváme vodě směr“ ™, AAS ™, Aquion Aktivované Sklo ™  jsou obchodní známky společnosti Aquion, s.r.o.

Průkopník v mnoha oblastech vodního hospodářství

Společnost Aquion, s.r.o. je v mnoha oblastech iniciátorem změn ve vodním hospodářství.

Naše společnost iniciovala  v roce 2004 vznik soutěže "Vodohospodářská stavba roku (R)" a pomáhala ji zorganizovat..

Jsme první firmou, která implementovala GIS ve vodovodech a kanalizacích v České republice a to ve vodárnách v Mladé Boleslavi v období 1993-1995. V oblasti simulačního modelování proudění v tlakových trubních sítích - zejména vodovodech - navazujeme na odkaz profesora Šerka z VUT Brno.

Přibližně v roce 1993, ještě jako pracovník Fakulty stavební ČVUT Praha ředitel firmy Aquion, pan Lubomír Macek, inicioval vznik soutěže "O cenu profesora Hráského", o nejlepší studentskou práci SVOČ nebo diplomovou práci v oboru malé vody - vodovodů a kanalizací.

Simulační modelování vodovodů provádíme již od roku 1985.

Zavedli jsme do České republiky již okolo roku 1995 malé vodoměrné šachty. Tím pomáháme uspořit peníze investorům nemovitostí a zároveň usnadňujeme výměny a odečítání vodoměrů provozovateli vodovodů.

Patříme také k průkopníkům hospodaření s dešťovou vodou.

Nyní pracujeme na tom, abychom nemuseli pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody používat nebezpečné chemikálie, jako je plynný chlor, koncentrovaný chlornan sodný apod.