Ideální stav systému pro přípravu a rozvod teplé vody je zcela bez bakterie Legionelly pneumophily a jiných mikroorganismů.

Jak lze tohoto stavu dosáhnout jednoduše, účinně a s minimálními náklady? 

Směsné oxidanty Legionellu v systému ohřevu TUV velmi dobře eliminují. Zařízení na výrobu směsných oxidantů je navíc provozně nenáročné, s malými nároky na údržbu. Mezi kladné vlastnosti patří i stále přirozený stav vody, tedy po působení poxidantů voda nijak nezapáchá, ani nemá jinou příchuť.

 

Legionella

 

Stávající prostředky pro dezinfekci vody, jako je plynný chlor nebo chlornan sodný podporují tvorbu biofilmu. Při předávkování spálí jeho povrch, čímž uvolní živiny pro hlouběji uložené mikroorganismy. Bakterie Legionella přichází ze zdroje vody, tj. z veřejného vodovodu, usazuje se v biofilmu na stěnách, nebo v místech, kde voda stagnuje a má nižší teplotu. Termický způsob její likvidace, tedy ohřátí vody na co nejvyšší teplotu, je často málo účinný vzhledem k možnostem ohřevného systému a ochlazení v rozvodech. Zároveň je ekonomicky velmi náročný. Při používání razantnějších chemikálií může při předávkování hrozit zdravotní riziko, v extrémních případech může při špatné manipulaci dojít k výbuchu. Směsné oxidanty mají výborné inaktivační vlastnosti, dokáží neutralizovat i odolné mikroorganismy a zároveň při jejich používání nedochází k napadání lidských tkání. Směsné oxidanty jsou zároveň stabilní i při teplotách ve výměnících a rozvodech teplé užitkové vody a je možné je použít i v otevřených systémech chladících věží.

 

Zařízení na výrobu směsných oxidantů je provozně odzkoušeno (nejstarší zařízení v České republice má nyní za sebou přibližně 28 tisíc provozních hodin). Při provozu se generuje 1% roztok chlornanu sodného a peroxidu vodíku, což znamená, že ve výsledku se nejedná o nebezpečnou látku. Díky tomu odpadají náklady na bezpečnostní agendu. Svou účinností se směsné oxidanty dostávají před plynný chlor, chlornan sodný a  chlordioxid. Rozdíl mezi těmito látkami a oxidanty je právě v negativních vlastnostech, oxidanty je dokáží skvěle eliminovat.

 

Přitom k výrobě směsných oxidantů je potřeba pouze sůl (chlorid sodný), voda a elektrická energie. Počáteční investice do zařízení je kompenzována velmi nízkými provozními náklady.

 

Aplikace Aquion MIOX ZUNI-1 zajišťuje hygienicky nezávadnou teplou užitkovou vodu, která není cítit po chloru a zároveň eliminuje bakterie Legionelly pneumophily ze systému.

 

Priklad instalace MIOX

 

Se směsnými oxidanty je zajištěn plynulý provoz bez bakterií Legionelly, díky tomu odpadají problémy spojené s opakujícími se poplachy, varovnými signály a evakuací. 

 

Dále si o negativních účincích bakterie Legionelly můžete přečist v odborném článku z The Japan Times (viz: https://www.japantimes.co.jp/news/2003/03/01/national/hot-spring-deaths-case-heats-up/#.XEbn4VVKi71). Relativně často o ní píšou i česká média, např. ČT24.cz (viz:https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1948902-nebezpecnou-legionellou-se-jiz-nakazili-dva-pacienti-bakterie-je-ve-dvou-ostravskych),

popř. idnes.cz (viz: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/pripad-bakterie-legionelly-v-brezuvkach-miri-pred-soud.A160415_2239371_zlin-zpravy_ppr)

nebo Lidovky.cz (viz:https://www.lidovky.cz/domov/na-dalsim-miste-v-praze-se-premnozila-zdravi-nebezpecna-bakterie.A160427_202506_ln_domov_ELE).

 

 Chladici veze trubky

 

 

Aquion dodává generátory směsných oxidantů s kapacitou od 450 g ekvivalentu volného aktivního chloru/den až po velké generátory s kapacitou 4,5 tuny/den a zajišťuje montáž a uvedení zařízení do provozu.

 

 

 

Zpět na přehled produktů
Chcete kvalitní vodu a vyšší životnost vašich zařízení?

Co jsou oxidanty AquiCare?

Stredni generator
CO JE ROZTOK SMĚSNÝCH OXIDANTŮ? Přes roky provozních zkušeností, které ukazují, že roztok směsných oxidantů (Mixed Oxidant Solution, MOS) je účinnější než chlornan sodný v mnoha různých aplikacích, byla identifikace specifického oxidantu limitována dostupností analytických technik pro rozlišení jednotlivých složek oxidantu. Nyní však poslední laboratorní údaje s použitím analytické techniky na základě emitování světla, chemiluminiscence, silně ukazují na přítomnost volného aktivního chloru a stopových množství peroxidu vodíku v čerstvém roztoku směsných oxidantů. AquiCare oxidanty vyrobíme ze soli a energie Roztok směsných oxidantů MIOX je vyráběn elektrolýzou solanky chloridu sodného v elektrolytické buňce, která byla navržena s ohledem na optimalizaci dezinfekčn...