Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Aquion, s.r.o., Praha, Česká Republika
Středa 14. 10. 2015

Simulační modelování – co po něm chceme?

•    Návrhy opatření pro vylepšení stávajícího a budoucího stavu, jak rekonstrukcí, tak plošného rozšiřování či zahušťování
•    Jistotu správnosti navržených opatření
•    Úsporu financí do vylepšení stavu
•    Klidný spánek
•    Možnost rozhodování mezi více variantami
•    Přesnost zjištění příčin problémů

K čemu používáme v Aquionu simulační modelování?
Hydrodynamické modelování průtokových poměrů ve stokové síti umožňuje optimalizovat funkci celého systému a  přesně navrhnout detailní  opatření.

simulační modelování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problémy při rozhodování o provozních změnách nebo budoucích investicích:

•    Jste si jisti, že použitý odborný odhad je správný?
•    Berete v úvahu budoucí vývoj?
•    Máte vždy návrh vašeho opatření ověřen simulačními výpočty?
•    Vyhodnocujete více možností s cílem vybrat nejvhodnější variantu z technicko-ekonomického pohledu?
•    Spoléháte se na erudici vašich projektantů a ne na výsledky výpočtů?

Co přináší naše práce?

V Aquionu jsme schopni posoudit technickou vhodnost navržených variant opatření a současně také porovnat finanční náklady po celou dobu životnosti těchto variant.
Pro zadavatele/investora to znamená, že má možnost si vybrat, co je pro něj nejvhodnější.

SiteFlow - DMT s hodnocením expozice

DMT s hodnocením expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice trohúhelníků digitálního modelu terénu (směr sklonu). Může být využita např. při simulačním modelování stokové sítě. Obdobně mohou být zobrazeny sklony trohúhelníků.

 

Otázky, se kterými se setkáváme:

•    Nejsou simulační výpočty příliš drahé? Nejsou to vyhozené peníze?

Finance vložené do výpočtů jsou investicí, která se několikanásobně vrátí při úspoře investic do výstavby.

•    Netrvají výpočty příliš dlouho?

Může se to stát, pokud jsou ale dobré podklady,  výslekdy jsou k dispozici v rozumném čase.                                

•    Jsou naše podklady dostatečné?

Podklady posoudíme a společnými silami v případě potřeby doplníme.                                                            

•    Má to vůbec smysl?

Pochybnosti nejsou na místě, simulančí výpočty Vám dají přesnou infomaci o chování sítě.

Simulační modelování ano či ne?

Díky simulačnímu modelování můžete být ve větší pohodě, protože své návrhy investic či jiných opatření máte ověřeny pomocí nejpřesnějších dostupných postupů. V opačném případě budete doufat, že navržená investice je správně navržená.

Možnosti simulačních výpočtů stokových sítí

•    Odhalení příčin vytékání vody na povrch
•    Posouzení správnosti investice
•    Naplánování správného vývoje kanalizace/odvodnění podle předpokládaného vývoje
•    Optimalizace odlehčení
•    Výpočty kvality vody – zatížení recipientu z odlehčení a další

 

Generel okresního města
OK3A Porovnání průtoků – výsledek kalibrace a ověření modelu

Porovnání průtoků – výsledek kalibrace a ověření modelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení n=0,5, 15min, stávající stav

generel města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlevo výtoky na povrch, vpravo tlakové proudění

Posouzení n=0,1, 15min, stávající stav

generel města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlevo výtoky na povrch, vpravo tlakové proudění

SiteFlow – plnění kanalizace v pracovním podélném profilu

plnění kanalizace v pracovním podélném profilu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pracovním podélném profilu je možné zobrazit aktuální stav plnění korespondující s časovým okamžikem nebo obálku s maximálním dosahem hladiny.Tento pracovní podélný profil slouží také k editaci nivelety v podélném profilu.

Vylepšení odvádění srážkových vod z průmyslového podniku

Vylepšení odvádění srážkových vod z průmyslového podnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=0,5, 15min, stávající stav, bez ovlivnění hladinou v řece

Vylepšení odvádění srážkových vod z průmyslového podnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=0,02, 15min, stávající stav, bez ovlivnění hladinou v řece

Vylepšení odvádění srážkových vod z průmyslového podnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=0,01, dvojnásobný déšť 2x15 min, řeka na max. hladině, aplikována 3 opatření k vylepšení stavu

Jak provádíme výpočty?

Pro výpočty používáme program SiteFlow, který obsahuje součtovou a Máslovu metodu a informace o kapacitních proudění. To je součástí modulu pro projektování kanalizace.
Pro hydrodynamické výpočty kanalizačních potrubí a do jisté míry i otevřených koryt je v SiteFlow použito výpočetní jádro SWMM (US EPA).
Program SiteFlow je vybaven širokou škálou nástrojů pro přípravu a zpracování dat ad.
V případě potřeby používáme další výpočetní postupy, které nejsou ve SWMM obsaženy.

Mohlo by Vás také zajímat:

Jak využít moderních postupů při projektování?

Více o programu SiteFlow

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz