Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


 

PROJEKTOVÁNÍ

Hledáte software, který Vám pomůže zrychlit, zkvalitnit a usnadnit projektování trubních sítí? Řešením je SiteFlow®.

Projektování v SiteFlow® představuje automatizaci polohového a výškového řešení a návrhu trasy sítě s dobrou kontrolou dat. Systém 3D projektování zabezpečuje práci nad jedněmi daty a proto je vyloučen výskyt formálních chyb. Projektovaná síť je propojitelná s digitálním modelem terénu nebo modulem polygonové topologie. Projektant tak dostává do ruky nástroj, který zrychlí a zkvalitní přípravu všech částí projektové dokumentace.


3D Projektování

Triangulace výškopisných dat ve formátu *.dxf nebo *.tin do digitálního modelu terénu

Funkce pro optimalizaci digitálního modelu terénu

Přímá závislost mezi situaci a podélným profilem sítě

Automatická aktualizace parametrů při editaci podélného profilu, situace sítě nebo digitálního modelu terénu (DMT)

vzorové příčné profily se skladbou komunikace a skladbou podsypů, obsypů a zásypů

 

Projekční funkce

Import a export dat o síti z/do formátů *.dxf, *.txt, *.xls nebo *.tin

Inteligentní kreslení sítě dle ortogonálních nebo polárních souřadnic

Hromadné editace napojení přípojek na hlavní řad nebo stoku

Funkčně rozsáhle možnosti úpravy 2D a 3D parametrů trasy

Zajištěna kontrola křížení a koordinace projektování s ostatními inženýrskými sítěmi

 

Inteligentní chování sítě

Uživatelsky definovatelné chování sítě dle typu uzlů a úseků

Inteligentní přečíslování šachet a jiných objektů včetně přípojek

V situaci a v podélném profilu libovolné zobrazení značek nebo popisu dle uživatelského chování

 

Přílohy projektové dokumentace

Uživatelská editace stylů zobrazování podélných profilů a situace sítě pro výkresy projektové dokumentace

Export situace různé podrobnosti s popiskami do formátu *.dxf

Export podélných profilů různé podrobnosti do formátu *.dxf

Soupiska údajů o materiálech a objektech na síti

Objemy výkopových prací dle definovaných vzorových příčných profilů výkopu

Objemy a plochy skladby komunikací

Rozsáhlá databáze informací

Knihovny SiteFlow® poskytují většinu důležitých informací o potrubí a objektech na síti potřebných pro technické zprávy projektové dokumentace

Knihovny umožňují uživatelskou úpravu dat nebo import a export dat z/do formátu *.txt/*.xls

V instalaci programu se nachází základní knihovny a styly výkresů


Racionální metody pro dimenzování kanalizačních sítí

Součtová metoda, obsahuje variantní postupy definování okrajových podmínek

Máslova metoda, obsahuje variantní postupy definování okrajových podmínek a uživatelsky zadání návrhového deště

Výpočty kapacitních rychlostí a kapacitních průtoků

 

 

Pro projektování jsou doporučené tyto doplňkové moduly

DMT – digitální model terénu

Triangulace výškopisných dat

Funkce pro optimalizaci modelu terénu

Propojení s projektovanou sítí

Polygony – interaktivní katastrální mapa

Propojení s podélným profilem

Analýza vztahu parcela vs. síť

WMS – webové mapové služby

Online připojení k veřejným mapovým službám

Bezplatný přístup k široké škále tematických map

 

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz