Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Potřebujete program, který vám umožní naprojektovat a vypočítat ustálené proudění stlačitelného média? Řešením je SiteFlow®.

Výpočty plynovodů v SiteFlow® jsou zaměřené na nízkotlaké a středotlaké rozvodné sítě. Pro projektanty software představuje vhodné řešení pro dimenzování sítě při návrzích nebo poskytne zadavateli možnost posoudit vypracovanou projektovou dokumentaci. Projektantovi pomůže SiteFlow® navrhnout zlepšení stávajícího stavu.

SiteFlow® obsahuje interní statické výpočty pro plynovody

Nízkotlaké

Středotlaké

Při nastavení výpočtu můžeme definovat chybu celkových ztrát tlaku na okruzích sítě.

Důležité veličiny získané z výsledků simulačních výpočtů

Průtok

Normovaný průtok

Rychlost

Tlak

Tlaková ztráty třením

program pro projektování

program pro projektování

Definování základních objektů na síti

Zdroje tlaku

Odběry plynu

Tlakové regulační stanice

Modul pro simulační výpočty plynovodů obsahuje uživatelskou knihovnu médií, která umožňují definovat různé typy technických plynů. Dopravované média jsou popsané těmito parametry

Hustota, viskozita, teplota, rychlost šíření zvuku, tepelná roztažnost, stlačitelnost, tepelná vodivost

Pro simulační modelování plynovodů jsou doporučené tyto doplňkové moduly

DMT – digitální model terénu

Triangulace výškopisných dat

Funkce pro optimalizaci modelu terénu

Propojení s projektovanou sítí

WMS – webové mapové služby

Online připojení k veřejným mapovým službám

Bezplatný přístup k široké škále tematických map

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz