poruchy1

Otázky ukládaní do betonu nebo na betonové prvky

 • Omezená mrazuvzdornost betonu
  Omezená mrazuvzdornost betonu

  Během zimy, kdy teplota kolísá okolo nuly, se může vyskytnout až 180 mrazových cyklů. To, spolu se solankou ze zimní údržby, kdy se musí solit, aby v případě mrznoucího deště, deště se sněhem nebo sněžení nedocházelo k námraze na  vozovce, enormně oslabuje jakékoliv konstrukce, které jsou vlhké a prosolené. Bežný beton nepřežije při laboratorní zkoušce mrazuvzdornosti 30 mrazových cyklů. Beton se v podstatě rozpadne vlastní vahou. Doporučujeme tak i plovoucích poklopů použít k vyrovnání rozdílu mezi tělem šachty/vpusti a rámem objektu jiný materiál než beton.

 • Přenos dopravního rázu
  Přenos dopravního rázu

  Beton používaný na uložení poklopů a vpustí je zcela nepružný. Díky tomu u poklopů a vpustí s patkovým rámem dochází k přenosu dopravního rázu z povrchu vozovky do hloubky objektu.

 • Přechod tuhý – netuhý povrch
  Přechod tuhý – netuhý povrch

  Poklopy a vpusti s rámem tvoří na povrchu, pokud jsou uloženy na nebo v betonové konstrukci netuhý povrch, zatímco okolo je povrch vozovky netuhý – ve městech a obcích se jedná nejčastěji o asfaltobeton nebo dlažbu. Kola těžkých nákladních vozidel a vozidel obecně zatěžují jinak netuhý a jinak tuhý povrch. Dojde k vyválcování nebo popraskání povrchu okolo objektu.

 • Lidský faktor
  Lidský faktor

  Při použitích betonu pro uložení objektů v pozemních komunikacích je potřeba velké množství lidské práce a je otázkou, zda byly dodrženy záměsové poměry, zda beton finálně vytvrdnul před uvedením do  provozu, čím je rám vypodložený do sklonu, za je konstrukce vodotěsná a další.

 • Netěsnost uložení
  Netěsnost uložení

  Při uložení objektu do betonu nebo na beton působení dopravního rázu způsobuje drobné trhlinky v konstrukci, které se mohou postupně zvětšovat a při stoupnutí haldiny pozdemní vody při extrémních deštích může dojít k vynášení jemných části z pláně vozovky do objektu.