QuadraBlok 400

Dokonalá produktová filosofie  pro vsakování a akumulaci srážkového odtoku


   qbh_priklad1.png

Vodní procesy
Quadra bloky
Instalace


První existující jednodílná konstrukce základního prvku, která umožňuje provést konstrukčně správně všechny stěny.quadrablok

Novinka! Díky novým užitným vlastnostem prvku jsou optimální statické vlastnosti, kontaktní obvodové plochy, odvzdušnění a vypouštění údržba a snadná instalace.

Vlastnosti QuadraBlok 400

 • Jednodílný blok pro snadnou manipulaci a instalaci, bez montáže více prvků na staveništi
 • Ve výrobě integrovaný sedimentační proplachovací kanál pro zlepšení vsakování a snížení zanášení. Proplachovací kanál snižuje četnost kompletního čištění vsakovacích ploch jako například u vsakovacích příkopů s vsakovacími šachtami.
 • Hladká uzavřená spodní část bloku pro odstraňování sedimentu vysokotlakým proplachem
 • Integrované odvzdušňovací a zavzdušňovací kanály pro maximální využití objemu. Výsledkem je až o 10 % více využitelného objemu.
 • Integrované vyprazdňovací kanály pro maximální využití objemu. Výsledkem je až o 10 % více využitelného objemu.
 • Velká kontaktní plocha 28 % plochy strany bloku pro vysokou stabilitu a nízké sedání v podloží nasyceném vodou
 • Extrémně stabilní (SLW 60) pro vysoké statické a dopravní zatížení
 • Velký užitečný objem (96 %) snižuje nároky na instalační prostor
 • Jakékoli rozměry výkopu délka x šířka x výška v rastru 400 mm
 • Ideální pro lineární odvodnění pomocí příkopů mna okrajích komunikace
Blok základní bez kanala

Blok základní bez kanala

Blok s koncovou stěnou bez kanala

Blok s koncovou stěnou bez kanala

Blok s koncovou stěnou s kanalem

Blok s koncovou stěnou s kanalem

Co oceníte u QuadraBloku 400

Instalace

Instalace

Odvzdušňovací kanály

Odvzdušňovací kanály

Vyprazdňovací kanály dole

Vyprazdňovací kanály dole


Jednodílný vsakovací blok

 • Rychlá a snadná montáž na stavbě
 • Velká kontaktní plocha ve spodní části bloku28% zajišťuje vysokou stabilitu a měnší sedání ve vodou nasyceném podloží/půdě
 • Zjednodušené uchopení bloků usnadňje manipulaci a pokládání a snižuje fyzické zatížení při montáži ve výkopu
Blok základní s kanalem

Blok základní s kanalem

Quadra bloky

Quadra bloky

Manipulace s bloky

Manipulace s bloky

Manipulace s bloky 1

Manipulace s bloky 1
Sedimentační a proplachovací kanál s hladkými stěnami

 • Zajišťuje lepší filtrační účinek díky zařízení sedimentaci jemných částic v přítokovém kanálu. Doplňuje tak účinek filtračních šachet před vsakovací nádrží. Tato vícestupňová separace suspendovaných a sunutých částic zvyšuje životnost celého systému,
 • Hladké stěny kanálu umožňují úplné odstranění zachycených částic pomocí vysokotlakého vodního proplachu,
 • Vysoká účinnost proplachování díky hladkým stěnám kanálu, kdy se proplachuje pouze centrální kanál a ne celá filtrační plocha zařízení, což může být zvlášť komplikované v případě vsakovací konstrukce v šachtovitém uspořádání, odpadá zdlouhavé proplachování jednotlivých částí,
 • Plné boční stěny kanálů ve spodní části vsakovací konstrukce omezují průnik nečistot do vsakovacích částí při vysokotlakém čištění.

Úplné naplnění a úplné vyprázdnění

 • Vzduch z vsakovací konstrukce může být během jejího plnění vodou úplně odveden pomocí odvzdušňovacích kanálů. Díky tomu je využito až o 10 % víc vsakovacího objemu než je tomu u konvenčních systémů,
 • U akumulačních nádrží se škrcením odtoku může být konstrukce nádrže úplně odvodněna. Díky tomu je využitelný objem až o 10 % vyšší než u konvenčních systémů.

Doprava

Zajišťujeme dopravu až na místo stavby v termínu dle dohody.

OBRAZEK CLANEK

Technické údaje QuadraBlok 400
  Materiál 
  Užitečný objem   Rozměry (LxBxH)  Nominální objem  Připojení  Nominální nosnost
 Polypropylen (PP),nový materiál,
100%recyklovatelný Polypropylen (PP), nový materiál, 100% recyklovatelný
 96%  400 x 400 x 400 mm  64 litrů  DN 110-400  SLW 60*
RStO-12 Bk 0,3/1,0

 * Instalační předpisy týkající se zatížení, minimálního krytí, maximálního krytí, maximální hloubky základu a výšky konstrukce musí být dodrženy podle konkrétního projektu.

Filtrace/úprava vody
Aby byla zajištěna dlouhodobá životnost systému vsakování/retence srážkové vody, musí být systémy chráněny před znečištěním a kolmatací vlastním filtračním stupněm a/nebo další úpravou vody. Nabízíme řešení uzpůsobené velikosti projektu.
1
2

Příslušenství
pro QuadraBlok 400

   
1
2
   

Geotextíle (PP), GRK 3, 200 g/m²

Geotextilie Aquion QuadraBlok je speciálně přizpůsobena vsakovacím nádržím QuadrarBloc. Kombinuje potřebné vlastnosti vysoké efektivní šířky otvorů zajišťující vysokou propustnost vody s vysokou penetrační odolností a nízkou

roztažností pro přemostění otvorů ve vsakovacích blocích QuadraBlok. To odpovídá požadavkům různých technických předpisů, jako jsou např. TL Geotex E-S+B 95, DB AG TL 918 033, BAM a BAW. Geotextilie odděluje vrstvy zeminy a stavební konstrukce různých materiálů, vlastností a funkcí.

Geotextilie je v každém směru extrémně účinná jako filtr, propouští vodu bez tlaku a udržuje okolní složky půdy nezbytné pro stabilitu.

Vlastnosti:

 • Třída GRK 3
 • CBR test EN ISO 12236: 1900 N
 • Propustnost vody při 50 mm WH EN ISO 11058: 0,08 m/s
 • Hmotnost EN ISO 9864: 200 g/m2
 • Tloušťka při 2 kPa EN ISO 9863-1: 2,0 mm


Možnosti dodávky:

 • Role délky 100 m x šířky 4 nebo 5 m
 • Výřezy dle zadání

Těsnicí membrána (PE) 2 mm

Těsnicí membrána Aquion QuadraBlok je těsnící membrána nejvyšší kvality, která se vyrábí z HDPE (polyethylen s vysokou hustotou) a vyznačuje se zejména vysokou tažností a životností. Skládá se z přibližně 97,5 % polyethylenu, 2,5 % sazí a malého množství antioxidantů a tepelných stabilizátorů. Tato geomembrána má vynikající mechanické vlastnosti, chemickou odolnost, vysoká odolnost proti trhlinám způsobeným pnutím a rozměrová stálost. Kromě toho má vynikající odolnost vůči UV záření

a je vhodná i pro otevřené aplikace. Díky opláštění systému z QuadraBloků a svaření těsnicí membrány mohou být nádrže z QuadraBloků použity pro retenci a akumulaci srážkových vod.

Svaření na místě se provádí podle předpisů výrobce membrány nejlépe za pomoci svářeče přezkoušeného například podle TÜV Nord. Svařování můžeme nabídnout jako zvláštní servísní službu.


Možnosti dodávky:

 • Role délky 100 m x š 7,50 m
 • Výřezy dle zadáníJednodílné odvzdušňění

Odvdzšnění slouží k odvětrání a kompletnímu naplnění vsakovací konstrukce tak, aby se využil celý objem. Díky složitému výrobnímu procesu dodáváme výrobek z jednoho kusu, který je díky tomu velmi stabilní a nerzbitný.

Součástí kompaktního provedení je integrovaná ochranná mřížka proti vniknutí malých zvířat. Výstupní otvory jsou po bocích zcela chráněnÿ proti vnikání nečistot

Vlastnosti odvzdušňovače DN 110 PP

 • Jednodílný a silnostěnný prvek,
 • Extrémně stabilní a nerozbitný,
 • Malé rozměry,
 • Integrovaná zábrana proti vniknutí malých zvířata
 • Ochrana proti vniknutí nečistot

Vsakovací a drenážní desky Aquion QuadraDrain

pro tlakově stabilní podpovrchové odvodnění

Drenážní desky QuadraDrain představují účinné podpovrchové odvodnění, s enormní tlakovou stabilitou a vysokým výkonem odvádění vody z povrchu a velkým užitečným objemem. Drenážní desky nabízejí všestranná řešení a mohou být použit při řešení různých odvodňovacích problémů v soukromých, obchodních a průmyslových a veřejných plochách.

Používají se při odvodňování dopravních ploch, parkovacích stání popř. sportovních ploch jako jsou fotbalová, tenisová a další venkovní hřiště, golfová hřiště, jízdárny a jezdecké areály atd. Speciální konstrukce a obalení geotextilií zajišťuje bezpečný odvod vody a vysokou odolnost proti zatížení. Jsou vhodné pro horizontální použití a pro vertikální použití k odvodnění zdi nebo náspy a odvedení svahového přítoku vody.

Vlastnosti drenážní desky Aquion QuadraDrain

 • Extrémně odolná proti zatížení tlakem (60 t/m²)
 • Velký užitečný objem (94 %), 47 l/m²
 • Trojrozměrné proudění
 • Vysoký odvodňovací výkon (průřez 64,42 cm² na stranu o šířce 400 mm)
 • Nízká hmotnost (0,48 kg/ks)
 • Libovolné rozměry v rastru 400 x 400 x 50 mm
 • Jednoduché propojení naklapnutím
 • Pro horizontální a vertikální derivace

  

Ke stažení
Katalog Aquion QuadraBlok

Katalog prvků systému AQUION QBH

Instalace prvků systému AQUION QBH