Povodňový plán pro Hobšovice a instalace vodočetných latí

Zadavatel:     Obec Hobšovice, Hobšovice 38, 273 21 Hobšovice 38
Projektant:    Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:          2012

Zpracování povodňového plánu pro obec Hobšovice a místní část Skury.

Povodňový plán obsahuje:
- sumarizaci informací o povodňových plánech okolních obcí
- výběr, zaměření a hydraulické vyhodnocení kritických úseku
- určení hlásných profilů
- stanovení neškodného průtoku
- výpočet stupňů povodňové aktivity ve dvou profilech
- instalace vodočetných latí včetně vyznačení stupňů povodňové aktivity

Povodňový plán včetně instalace vodočetných latí