Pro spojení a utěsnění konstrukce zhlaví šachty nebo vpusti provedené z vyrovnávacích prstenců a dalších prvků systému Aquion TVR T použijte elastické těsnící hmoty na bázi polymerů, určené pro spojování plastů, betonu a kovových prvků.

Hmoty by měly mít následující parametry:

- pevnost v roztržení (podle normy DIN 53515) cca 6,0 N.mm-2
- pevnost v tahu (DIN 53504) cca 1,8 N.mm-2
- teplotní odolnost od -40 °C do +90 °C (krátkodobé až +120 °C)
- chemická odolnost vůči kyselinám, zásadám, tukům, palivům a rozmrazovacím solím vyskytujícím se v povrchových vodách a vodách vyskytujícím se při tání na vozovce.

Těsnicí tmel není vyrovnávací hmotou! Po nanesení na povrch by měl být aplikován a pevně stlačen další prvek zhlaví objektu, aby se zajistilo dobré rozložení těsnící hmoty. Nanášejte z kartuše nanášecí pistolí. Na vnější a vnitřní obvod vyrovnávacího prstence naneste váleček 4 - 5 mm. Aplikace těsnící hmoty zlepší těsnost zhlaví podepírající poklop nebo vpust.

Prvky systému Aquion TVR T mají v provozu, pod tlakem poklopů a uličních vpustí, sklon k samosvornosti díky speciální struktuře povrchu. Těsnicí hmota musí být aplikována mezi všemi prvky konstrukce, tj. mezi prvky systému TVR T, betonovými prvky a rámy poklopů a vpustí.

Doporučujeme těsnící tmel značky Soudal nebo den Braven, 300 ml hmoty obsažené v kartuši by mělo být dostatečné ke spojení asi 6 ÷ 8 vyrovnávacích prstenců.

 

TVRT lepící a těsnící tmel, schéma - vyrovnávací prstence, aplikace lepícího a těsnícího tmelu

 

V alternativních konstrukcích s použitím betonových prvků pro rektifikaci poklopů a vpustí doporučujeme použít asfalto-kaučukové hmoty kvůli nerovnostem povrchu betonu. K uložení vyrovnávacích prstenců a dalších prvků systému Aquion TVR T nepoužívejte nikdy cementové malty. Hmoty na bázi cementu mohou být pouze pevným základem pro konečnou konstrukci zhlaví šachty nebo vpusti.

 

aplikace těsnícího polymerového tmelu na spodní plochu vyrovnávacího prstence a na poklop