Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Posouzení plánovaného mostu přes Lomnici při Q100

Zadavatel:     Pontex, spol. s. r. o.
Projektant:     Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340,
Termín:           6/2015

Cílem studie bylo posoudit vliv mostní konstrukce a přilehlého náspu plánovaného obchvatu v Blatné na proudění a vzdutí v inundaci, kde stavba bude příčnou překážkou. Posouzení bylo vypracováno pro situaci, kdy Lomnici zasáhne stoletá povodeň o průtoku Q100 = 76 m3.s-1. Výpočet změny proudění před a po realizaci stavby byl proveden jednorozměrným hydraulickým modelem HEC-RAS 4.1.0. Výstupem studie byla mapa povodňových čar, do které byly zaneseny úrovně hladiny Q100 ovlivněné a neovlivněné stavbou. Pomocí simulačního modelu bylo zjištěno, že stavba způsobí vzdutí, jehož úroveň bude téměř o 1 m výše než před realizací stavby.

Projekt posouzení plánovaného mostu přes Lomnici

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz