Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Projekt likvidace dešťových vod RD Sosnová jih

Zadavatel:    Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, Liberec - Staré Pavlovice XII
Zhotovitel:    Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00  Praha 7
Termín:         05 – 09/2012

Projekt DUR a DSP dešťové kanalizace a lokální likvidace dešťových vod z nově zastavované plochy byl založen na terénních vsakovacích zkouškách. Na základě vsakovacích zkoušek byly navrženy dva menší retenční objekty a jeden vsakovací objekt. Tyto objekty jsou tvořeny buď z vsakovacích bloků Aquion ELWAblok nebo Aquion Qubic. Před nádržemi jsou osazeny lapače ropných látek a/nebo sedimentační a filtrační jímky pro zajištění maximální životnosti podzemních retenčních a vsakovacích konstrukcí.

Projekt retenčních a vsakovacích objektů

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz