Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Projekt rozšíření vodovodní sítě v Říčanech

Zadavatel:     Město Říčany                                     
Zhotovitel:     Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7;
Termín:          2012 - 2013

Projektová dokumentace byla podkladem pro územní a stavební řízení. Finální výstup prací je předán zadavateli ve formě dokumentace pro provádění stavby a platného stavebního povolení. Projekt je zaměřený na výstavbu hlavních vodovodních řadů o celkové délce cca 6 700 m v různých částech města Říčany, převážně v zastavěných lokalitách. Objekty na nových vodovodních řadech byly navržené tak, aby se zabezpečil plynulý provoz vodovodu a jeho bezproblémová požární funkce. Pro správný návrh vodovodu a doporučení vypracovala naše společnost technického posouzení ATS Březská. Dále byla součástí projektové dokumentace obnova povrchů dotčených komunikací.

Projekt rozšíření vodovodní sítě

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz