Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Projekt rekonstrukce vodohospodářských sítí a komunikací v ulici Mariánská, Příbram – Březové Hory

Zadavatel:   Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram
Projektant:  Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00  Praha 7, IČO:49101340
Termín:        leden – únor 2012

Projekt řešil úplnou rekonstrukci Mariánské ulice v Příbrami – Březových horách v délce cca 550 m včetně inženýrských sítí. Projekt zahrnoval rekonstrukci dvou vodovodních řadů včetně domovních přípojek a vodoměrné komory, oddělení splaškových a srážkových vod do dešťové a splaškové kanalizace včetně domovních přípojek splaškové kanalizace a přepojení uličních vpustí a svislých dešťových svodů do dešťové kanalizace, rekonstrukci uličního osvětlení a povrchů vozovky a chodníků včetně vybudování retardéru v místě přechodu a patního drénu pro svedení průsakových vod a starých pramenů.

V ulici Mariánská souběžně vedou také dva plynovodní řady, jejichž rekonstrukce nebyla součástí projektu. Zvláštností projektu je koordince všech potrubí v ulici ve 3D včetně kontroly kolizí.

Projekt rekonstrukce vodohospodářských sítí

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz