Měření kapacity požárních hydrantů

Zařízení na měření kapacity požárních hydrantů HYDRA 100

Vytisknout
( 0 )
Zobrazení: 26574

Požární hydranty, které jsou pečlivě vybrané na vodovodní síti tak, aby jejich kapacita byla dostatečná pro požární účely, dodávají v případě požáru vodu na hašení. Po výběru jejich umístění je vhodné zkontrolovat jejich kapacitu přímým měřením. Měřením buď potvrdíme předpokládanou dostatečnou kapacitu požárního hydrantu nebo zjistíme, že vybraný hydrant nedává dostatek vody. Příčiny, proč tomu tak je, můžeme odhalit simulačními výpočty. Zařízení Aquion Hydra-100 můžete použít pro přímé měření kapacity požárních hydrantů, nebo pro měření kapacity hydrantů pro účely kalibrace simulačního modelu.

Pokud měření neprovedeme, může se stát, že vybraný hydrant nebude mít dostatečnou kapacitu. To může v případě potřeby požární vody způsobit zpoždění, které může mít při hašení požáru až fatální následky. I v případě, že je vybraný požární hydrant umístěn na páteřním řadu velkého průměru, nemusí být vždy jistota, že má dostatečnou kapacitu například díky problémům se zapadlými šoupátky. Občas se také může stát, že vybraný hydrant je ve skutečnosti připojen na jiné, méně kapacitní potrubí. Teprve přímé měření vydatnosti požárních hydrantů spolu se simulačními výpočty vodovodu, kteér můžete také objednat u firmy Aquion, vám dá jistotu, že vybrané hydranty jsou ty pravé.

Počáteční větší investice do zařízení se vrátí v honorářích za zakázky spojené s měřením kapacity požárních hydrantů. Zařízení Aquion Hydra-100 má na obou koncích požární koncovky typu A 110 a v případě potřeby můžeme dodat redukce na požární koncovky typu B 75, takže můžete měřit kapacitu požárních hydrantů A i B. Srdcem zařízení je rychlostní turbínový průtokoměr typu Woltman. Zařízení měří až do maximálního průtoku 70 l/s, při velkých průtocích musí být výtok zajištěn proti pohybu, způsobeném velkým výtokem vody.

někdy se pro měření kapacity požárních hydrantů používají vodoměry menšího průměru, většinou proto, že mají nižší cenu. To ovšem znamená, že průtok hydrantem je brzděn vysokoutlakovou ztrátou na vodoměru a není možné dobře posoudit stav sítě, jako je to možné pomocí průtokoměru o vnitřní světlosti 100 mm.

Díky zařízení Aquion Hydra-100 budete mít jistotu, že kapacita vybraných požárních hydrantů je dostatečná, což může znamenat rozdíl mezi časným uhašením požáru anebo jeho plným rozhořením.

Zařízení je natřeno jasně červenou barvou a je vybaveno madlem, které pomáhá v jeho přenosu. Číselník průtokoměru je vybaven pulsním snímáním, pulsy jsou převáděny v intervalu mezi dvěma stisknutími tlačítka na m3/hod. Zobrazení kapacity je na displeji, spojeném s pulsním snímačem kabelem. Na těle průtokoměru je umístěn také tlakoměr.

Zařízení na měření kapacity požárních hydrantů je založeno na rychlostním průtokoměru DN 100. Umožňuje měřit průtoky a tlaky v požárních hydrantech, zdrojích požární vody, závlahových systémech a při odkalení potrubí.

Rozměry: 400 x 180 x 410 mm
Hmotnost: 10,8 kg
Připojení: požární koncovka typu A
Napájení: 9V
Maximální průtok (přesnost 2 %): 250 m3/hod (70 l/s)
Kalibrace ve 3 bodech 20 – 60 – 150 m3/hod,

zařízení na měření hydrantů

Vybavení:

Příslušenství:

Tlaková ztráta:

Pokud potřebujete jen jednorázově stanovit kapacitu požárních hydrantů, můžete u nás tuto službu objednat. Také můžeme pomoci s ověřením kapacity požárních hydrantů simulačními výpočty vodovodů, resp. stanovit teoretickou vydatnost všech hydrantů na vodovodní síti simulačním výpočtem. Také vám můžeme pomoci s optimalizací čerpání či výběru vhodných čerpadel.

Poptávkový formulář
Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím.