Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

V rámci semináře Obnova a životnost vodohospodářské infrastruktury, který se konal 8. 9. 2010, jsme vydali Sborník semináře (ISBN 978-80-254-8016-8).

Seminář přinesl aktualizovaná fakta o životnosti a obnově vodohospodářské infrastruktury, o možnostech financování obnovy, přípravách plánů obnov a prevenci, která by neměla být opomíjena. Organizátoři rozhodli věnovat seminář právě tomuto tématu z důvodu absence kvalitních informací o životnosti objektů vodohospodářské infrastruktury v České Republice. Nové poznatky povedou k lepšímu a účelnějšímu spravování vodovodních a kanalizačních sítí a k plánování jejich dobrého rozvoje a obnovy. Příspěvky všech autorů byly shrnuty do Sborníku semináře, který můžete získat.

Nabízíme Vám tuto publikaci za cenu 500,- vč. DPH.

Albuquerque, NM – 20.5.2009 – Malá, střední a velká zařízení na výrobu směsných oxidantů obdržela certifikát od Japonské vodárenské asociace (JWWA) s pomocí společnosti Sojitz Corporation, jedné z největších obchodních společností v Japonsku. Systémy Aquion MIOX jsou první generátory pro výrobu dezinfekce v místě certifikované JWWA.

Systémy Aquion MIOX byly podrobeny testům na vyluhování materiálů a přidáním různých chemikálií. Analýza výsledků ukázala, že všechny systémy splňují technické požadavky, standardy výroby a jakosti společnosti JWWA, stejně jako certifikační pokyny uvedené v „Certifikačním manuálu pro výrobu chemikálií v místě použití“.

Generátory pro výrobu směsných oxidantů se používají pro úpravu vodních zdrojů a studní, kde provozovatelé řeší problémy spojené s výskytem biofilmu v rozvodech vody, nedostatečnou hladinou zbytkového chlóru, vzniku vedlejších produktů dezinfekce či problémů s chutí a zápachu vody. Jsou navrhovány podle požadavků na denní spotřebu volného aktivního chlóru v kilogramech za den.
„Jsme velmi potěšeni, že výkon našich zařízení překonal požadavky stanovené Japonskou vodárenskou asociací,“ řekl Carlos Perea, prezident a výkonný ředitel společnosti MIOX. „Je to pro MIOX významný trh a my se těšíme na spolupráci se společností Sojitz a představení bezpečné technologie pro úpravu vody a dezinfekci v Japonsku.“

Čistá technologie MIOX upravuje vodu pomocí zředěného dezinfekčního roztoku, pro jehož výrobu v místě spotřeby je potřeba pouze sůl, voda a elektrická energie. Výroba chlóru v místě spotřeby je bezpečná, ekonomicky efektivní a ohleduplná k životnímu prostředí. Dochází k zásadnímu snížení dopravy a tím k redukci spotřeby paliv a emisí uhlíku. Odpadá nutnost skladovat a nakládat s nebezpečnými chemikáliemi.

27.7.2009 – Do konce roku by měl být dokončen poslední hotel velkolepého zábavního centra Město Snů (City of Dreams, Macao, Čína), jež je v současnosti jednou z nejlákavějších turistických destinací na trhu pyšnící se i prvním podvodním kasinem na světě. Společnost MIOX, lídr ve výrobě směsných oxidantů a chlornanu sodného pro dezinfekci vody v místě použití, byla vybrána, aby komplex vybavila zařízeními pro dezinfekci vody pro lázně a bazény.

Společnost MIOX ve vodním zábavním centru tří hotelů Města snů instalovala devět jednotek pro výrobu směsných oxidantů chlóru, jejichž denní výrobní kapacita se pohybuje od 1,8 do 11 kg volného aktivního chlóru. Tři jednotky systémů SAL-40 a jeden MIOX-251 byly instalovány pro zabezpečení vody v pěti relaxačních bazénech, jednom termálním a několika plaveckých bazénech hotelu Crown Towers. Další čtyři jednotky jsou využívány hotely Hard Rock Hotel a Grand Hyatt.

Technologie MIOX pro výrobu směsných oxidantů v místě použití může být použita pro úpravu bazénové vody na kvalitu pitné vody. Komerční plavecké areály a akvacentra v Japonsku nakupují technologii MIOX jako havarijní zálohu při katastrofách pro zajištění bezpečné pitné vody. Japonsko je země častých zemětřesení. Například při zemětřesení v Kobe v roce 1995 byl veřejný vodovod mimo provoz několik týdnů. V takovém případě japonci musí využít každou kapku vody – z domovních rezervoárů, z porušeného potrubí i z plaveckých bazénů.

Směsné oxidanty chlóru MIOX se používají pro mytí vajec. V Japonsku s výhodou využívají dobrých vlastností dezinfekčního roztoku vyráběného v místě použití technologií MIOX. Vedle aplikací ve vodárenství, plaveckých bazénech a termálních lázních a pro havarijní použití při zemětřesení nově aplikovali směsné oxidanty chlóru při balení vajec. V továrně je voda upravená směsnými oxidanty chlóru MIOX využívána pro mytí vajec a čištění podlah a zařízení ve výrobních prostorách. Roztok směsných oxidantů udržuje také v čistotě a bez bakteriálních nárůstů kartáče, používané pro mytí vajec.

Čtyřtýdenní test vedený americkou firmou C&E Engineering Partners Inc. z Rhode Islandu, USA ve spolupráci s městem Westerny potvrdil, že roztok směsných oxidantů MIOX způsobuje menší korozi než chlornan sodný. Výsledkem zkoušky bylo přímé porovnání ošetřených vzorků z vodního zdroje města Westerly dezinfikovaných v jednom případě směsnými oxidanty MIOX a v druhém chlornanem sodným pro určení poměru korozivity a vzniku vedlejších produktů.

Technologie firmy MIOX pro výrobu směsných oxidantů chlóru v místě použití, kterou v České a Slovenské republice zastupuje pražská firma Aquion, pomáhá v boji proti bakteriím Listeria a Salmonella v potravinářském průmyslu.

Například zpracovatel drůbežího masa nebyl schopen dodržen požadavky na výskyt baktérií Listeria a Salmonella ve finálním produktu. Zvýšené dávkování chlornanu sodného větší než 30 ppm nebylo možné vzhledem k uvolňování plynného chlóru. Zpracovatel drůbeže zaměnil dávkování chlornanu sodného za technologii MIOX. Dávkování směsných oxidantnů chlóru MIOX bylo nastaveno na 50 ppm. Výsledkem byl nulový výskyt baktérie Listeria a snížení E. coli o 85 % a Salmonelly o 65 % oproti původnímu stavu. Zpracovatel drůbeže nyní splňuje požadavky na výskyt mikroorganimů v jeho produktech.

27. 11. 2006 - MIOX obdržel nový certifikát NSF 61 - schválení bezpečnosti materiálů velkokapacitních generátorů pro výrobu chlóru. Společnost Miox obdržela certifikát NSF International pro své velkokapacitní generátory pro výrobu chlóru, certifikáty se vztahují na produktovou řadu pro výrobu chlornanu sodného a pro výrobu směsných oxidantů. Nově certifikované modely nabízí výrobní kapacitu od 113 do 450 kg volného aktivního chlóru (FAC- free available chlorine) na elektrolytickou buňku za den.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz