Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíDne 29. 9. 2015 jsme měli přednášku na ČKAIT na téma „Jak si usnadnit život díky projektování trubních sítí na modelu

Přednášející:

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (jednatel společnosti )
Ing. Ján Škripko (vedoucí projektant )
Mgr. David Škorvaga (šéfprogramátor)

Přednáška byla věnována následujícícm oblastem.

Projektování:
Jak eliminovat formální chyby způsobené paralelním zpracováním různých částí projektové dokumentace?
Je možné současně editovat trasu v situaci a niveletu v podélném profilu?
Jak si usnadnit život při tvorbě podélných profilů?
Je možné z modelu získat s malým úsilím výkaz výměr?
Může projektant ušetřit čas hromadným zpracováním dat, např. číslováním přípojek.
Proč model sítě ušetří čas při častých změnách v projektových dokumentacích?
Jak získat automaticky aktualizovanou tabulku dotčených pozemků?
Jak je možné projekt modifikovat do projektu skutečného provedení stavby?
Lze tato data předat do GISu budoucího provozovatele?

Simulační modelování vodovodů a kanalizací:
Jak pořídit data pro simulační model?
Je lépe pracovat se souřadnicemi a čísly  jako v GIS nebo s pojmenovanými výběry a podélnými profily?
Jak jednoduše zkontrolovat správnost dat?
Jak rychle zanalyzovat výsledky simulačního modelování?
Jak posoudit vliv odlehčení na kvalitu vody v recipientu pomocí historických dešťů?

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz