Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Pasport a generel vodovodu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zadavatel:     Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav               
Zhotovitel:     Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
Termín:          2010

Hlavním cílem generelu bylo posoudit zásobování vodou v souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v současnosti a v blízké budoucnosti vzhledem k rozvoji popsanému v územním plánu. Pro zásobování cca 15 298 obyvatel na ploše 1 825 ha (z toho urbanizovaná část cca 480 ha) slouží vodovodní síť s celkovou délkou 85, 6 km. Město je rozdělené do tří tlakových pásem zásobovaných z dvou pramenišť a zemního a věžového vodojemu, v případě nedostatku vlastní vody se odebírá voda z přivaděče Káraný – Praha. Generelem jsme kromě jiného zjistili problematické místa na vodovodní síti, navrhli nápravná opatření a optimalizaci systému, definovali jsme limity využití vodovodního systému a potřebné investice do vodovodní sítě. Pro potřeby generelu vodovodu byl sestaven a zkalibrován simulační model v programu SiteFlow®, který se využil pro hydraulické výpočty, analýzy výsledků a výstupy ve formě výkresu do příloh dokumentace. Součástí práce bylo také stanovení stáří vody a návrh rozdělení sítě do okrsků.

Pasport a generel vodovodu Brandýs nad Labem

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz